Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY W MELLOW FORM

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy w skrócie zasady dotyczące reklamacji i zwrotów. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem, w którym szczegółowo omówione są obydwie kwestie. REGULAMIN SKLEPU MELLOW FORM dostępy jest pod linkiem


ZWROTY W MELLOW FORM

Kupując przez stronę www.mellowfrom.com mają Państwo 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem dwóch tygodni. Można je złożyć na dwa sposoby:

1.Na piśmie wysyłając na adres: Warszawa, ul. Aleksandra Janowskiego 36;

2.W formie elektronicznej wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@mellowform.com

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest do ściągnięcia TUTAJ

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w ciągu 14 dni zwrócimy Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym).

Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpią Państwo od umowy zobowiązani są Państwo do zwrotu nieuszkodzonych Produktów, bądź przekazanie ich osobie upoważnionej przez nas do odbioru. Produkty mogą Państwo zwracać na adres: ul. Aleksandra Janowskiego 36, 02-784 Warszawa.

W przypadku zwrotu Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne Państwa żądanie - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty obliczamy proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów:

1. dotyczących usług, które w pełni zostały przez nas wykonane za wyraźną Państwa zgodą i wcześniejszą informacją, po spełnieniu danego świadczenia utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy;

2. kiedy cena lub wynagrodzenie zależna jest od wahań na rynku finansowym i nad którymi nie sprawujemy kontroli, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. gdy przedmiotem naszego świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według podanej przez Państwa specyfikacji lub służący zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb

4. gdy przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. gdy przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. w której żądają Państwo, abyśmy przyjechali w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

REKLAMACJE W MELLOW FORM

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

1.Jesteśmy obowiązani dostarczyć Państwu Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Państwa określone są na stronie www.mellowform.com w zakładce „REGULAMIN”.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Państwa na przykład:

a. pisemnie na adres: Warszawa, ul. Aleksandra Janowskiego 36;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@mellowform.com;

3. w opisie reklamacji prosimy o informacje:

a. ona temat okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Państwa reklamacji.

Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji niezbędne będzie dostarczenie do nas Produktu, zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie Produktu na nasz koszt na adres: Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 37.

Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, zostaną Państwo poproszeni o udostępnienie nam Produktu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Prośba o dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się nas do reklamacji.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana wyżej) możecie Państwo składać:

1. pisemnie na adres: Warszawa, ul. Aleksandra Janowskiego 36.

2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@mellowform.com

Uprzejemie prosimy o podanie w opisie reklamacji:

a.informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

b.żądania Usługobiorcy;

c.danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji

Mamy 14 dni na ustosunkowanie się do Państwa reklamacji

PEŁEN REGULAMIN MELLOW FORM

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl